ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวบุคคลทั่วไป

2020-12-07
  

ประกาศมาตราการใช้จ่ายงบประมาณ 2564

ประกาศมาตราการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564View all News  

2021-01-21
  

Research Expo 2021 ผ่านระบบออนไลน์

 สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจทั่วพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน “Research Expo 2021” ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์2021-01-21
  

สวก.รับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

สวก. รับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน View all News  

ข่าวนักศึกษา / ศิษย์เก่า / อาจารย์/เจ้าหน้าที่

2021-02-22
  

เปิดรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564...2021-01-05
  

ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์รับทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2564...2021-01-05
  

ตรวจสอบรายชื่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปี 2564

ประกาศ... ให้นักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปี 2564 ขอความร่วมมือ...View all News  

2020-09-25
  

แจ้งช่องทางการส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

แจ้งช่องทางการส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมView all News  

2021-01-21
  

Research Expo 2021 ผ่านระบบออนไลน์

 สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจทั่วพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน “Research Expo 2021” ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์2021-01-21
  

สวก.รับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

สวก. รับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน View all News