ข่าวประชาสัมพันธ์

สวก.รับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

สวก. รับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน 
  

สวก.รับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

สวก. รับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 – 5 มีนาคม 2564 สามารถ hดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7361  Main News