ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์ม สำรวจบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่จะเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2563 

แบบฟอร์ม สำรวจบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่จะเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2563 
(ทั้งเข้ารับและมาร่วมงานเพื่อถ่ายภาพชุดครุย) 
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 05.30 - 07.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 62
  
แบบฟอร์ม สำรวจบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่จะเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2563 
แบบฟอร์ม สำรวจบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่จะเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2563 
(ทั้งเข้ารับและมาร่วมงานเพื่อถ่ายภาพชุดครุย) 
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 05.30 - 07.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 62
 
*** หมดเขตตอบแบบสอบถาม  ***
วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2565
เวลา 18.00 น.


  Main News