ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์รับทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2564...

  

ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2564

รับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์รับทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2564  นักศึกษาทุนใหม่-ยื่นเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง และนักศึกษาทุนเก่า-ยื่นแบบฟอร์มการขอรับทุนต่อเนื่อง โปรดส่งเอกสารภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ด้วยตนเองเท่านั้น ณ กองพัฒนานักศึกษาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html


  Main News