ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปี 2564

ประกาศ... ให้นักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปี 2564 ขอความร่วมมือ...

  

ตรวจสอบรายชื่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปี 2564

ขอความร่วมมือ ให้นักศึกษาอ่านให้ครบ หากนักศึกษาอ่านไม่ครบ ถือว่า จะถือว่าสละสิทธิ์ ในการผ่อนผันในครั้งนี้.... หากนักศึกษาที่ส่งหลักฐานขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารแล้วไม่มีรายชื่อให้นักศึกษาติดต่อได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 64 เท่านั้น หากนักศึกษาไม่มาติดต่อถือว่าสละสิทธิ์ การผ่อนผันในครั้งนี้ http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/index2.php  Main News