ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขุดหน้าตักหลังเพื่อปรับพื้นที่การเรียนการสอน
ของสถานีปฏิบัติ
การโรงปุ๋ยอินทรีย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2020-05-20   
   เวลา: 17:02:18