สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์24 รายการ ใช้สำหรับการทำวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากกล้วยน้ำว้าระยะสุกงอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2020-05-14   
   เวลา: 12:52:15