สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุเกษตรสำหรับเตรียมฝึกนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2020-05-08   
   เวลา: 14:52:54