ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ๒๑รายการประกอบการจัดกิจกรรมที่๒สนับสนุนและให้คำปรึกษาเขตกสิกรรมและการเสริมรายได้จากพืชหลังนาอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2020-05-07   
   เวลา: 12:21:09