สาระสำคัญของสัญญาซื้อต้นไม้7รายการเพื่อจัดทำสวนผลไม้สำหรับสถานีปฏิบัติการพืชสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2020-05-01   
   เวลา: 14:27:14