ทดสอบหัวข้อข่าว

หัวข้อรอง

               1. รายละเอียดต่างๆรายละเอียดต่างๆรายละเอียดต่างๆรายละเอียดต่างๆรายละเอียดต่างๆรายละเอียดต่างๆรายละเอียดต่างๆรายละเอียดต่างๆรายละเอียดต่างๆรายละเอียดต่างๆ

รายละเอียดต่างๆรายละเอียดต่างๆรายละเอียดต่างๆรายละเอียดต่างๆ

                                                                          รายละเอียดต่างๆรายละเอียดต่างๆรายละเอียดต่างๆรายละเอียดต่างๆ

                                                                                                                                  รายละเอียดต่างๆรายละเอียดต่างๆ
   ผู้บันทึกข้อมูล: นายวชิรพันธ์ จันทร์พาณิชย์   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายโสตทัศนศึกษา   
   วันที่ : 2020-04-07   
   เวลา: 16:11:03