ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมนิสิตนักศึกษาโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ พร้อม workshop

ลิ้งรายละเอียด https://sysi.or.th/

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นายณัฐพล ราชูภิมนต์   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ   
   วันที่ : 2020-01-30   
   เวลา: 11:35:20