ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2019-11-27   
   เวลา: 10:06:40