ประกาศผุู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมตู้ดูดควันประจำห้องปฏิบัติการ62-505โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2019-11-13   
   เวลา: 14:19:29