สาระสำคัญในสัญญาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2019-11-05   
   เวลา: 15:44:12