ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดตู้ทำน้ำเย็น ๒ ก็อกแบบท่อประปารวมเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2019-10-30   
   เวลา: 13:19:56