ประกาศผุู้ชนะการเสนอซื้อครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรม,ตุู้แช่2ประตู,ตาชั่งดิจิตอล,เตาอบไฟฟ้าโดยเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2019-10-17   
   เวลา: 12:59:04