ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำเกษตรผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯกิจกรรมการผลิตข้าวอินทรีย์ฯ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2019-07-26   
   เวลา: 16:16:01