สาระสำคัญของสัญญาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2019-07-04   
   เวลา: 15:11:51