ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการทำวิจัยเรื่องผลของการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนด้วยระบบพ่นหมอกอัตโนมัติฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2019-06-12   
   เวลา: 14:21:55