ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2019-06-10   
   เวลา: 15:42:13