ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโรงเรือนปลูกพืชไร้ดินและโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2019-04-25   
   เวลา: 17:02:07