ประกาศ... ให้นักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปี 2564 ขอความร่วมมือ...

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นายณัฐพล ราชูภิมนต์   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัฒนานักศึกษา   
   วันที่ : 2021-01-05   
   เวลา: 18:40:15