ปี 2562

27 ก.พ.62 => อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการธุรกิจฯ
23 ก.พ.62 => อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและนำเสนองานด้วย Infographic
16 ก.พ.62 => อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Excel
  4 ก.พ.62 => ชวนน้องมาเรียนเกษตร'62
  4 ก.พ.62 => Roadshow

ปี 2561

19 ธ.ค.61 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 35
19 ธ.ค.61 => SKRU OPEN HOUSE '62
28 ก.ย.61 => งานเลี้ยงเกษียณ อ.พินิจ ดำรงเลาหพันธ์
27 ก.ย.61 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 34
24 ก.ย.61 => ปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561
23 ส.ค.61 => โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ
  3 ส.ค.61 => ม.ราชภัฏเชียงใหม่พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักสูตร
  3 ส.ค.61 => ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
27 มิ.ย.61 => กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง 2561
25 มิ.ย.61 => กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตนักศึกษา
  8 มิ.ย.61 => สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพบบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  8 มิ.ย.61 => สอบสัมภาษณ์ รอบรับเพิ่มเติม'61
  6 มิ.ย.61 => พัฒนาศักยภาพอาจารย์ กิจกรรมย่อยที่ 2
  5 มิ.ย.61 => พัฒนาศักยภาพอาจารย์ กิจกรรมย่อยที่ 1
30 พ.ค.61 => สอบสัมภาษณ์นักศึกษาประจำปี 2561
17 พ.ค.61 => โครงการโจทย์ชุมชนเกษตรวิจัย กิจกรรมย่อยที่ 1
22 มี.ค.61 => งานประชุมวิชาการ RUCA5
10 ม.ค.61 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
  9 ม.ค.61 => SKRU OPEN HOUSE '61

ปี 2560

22 ธ.ค.60 => งานเลี้ยงปีใหม่บุคลากร 61
16 พ.ย.60 => ประชุมเตรียมความพร้อมงาน RUCA5 ครั้งที่ 1
11 พ.ย.60 => ฝึกซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร 60
22 ต.ค.60 => เกษตร SKRU มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
17 ต.ค.60 => งานเลี้ยงเกษียณ อ.จิรพงศ์ สุขจันทร์<
28 ก.ย.60 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 32
14 ก.ย.60 => ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
31 ส.ค.60 => จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะ ปี 61-65
30 ส.ค.60 => โครงการอบรม การเป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟและขนมอบ
27 ก.ค.60 => การแสดงงานเกษตรพระราชา ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1
27 ก.ค.60 => พิธีเปิดงานเกษตรพระราชา ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1
  7 ก.ค.60 => โครงการนบครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
  5 ก.ค.60 => โครงการส่งเสริมระบบเกษตรยั่งยืน โรงเรียนเทพา
  4 ก.ค.60 => โครงการส่งเสริมระบบเกษตรยั่งยืน โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
  3 ก.ค.60 => โครงการส่งเสริมระบบเกษตรยั่งยืน โรงเรียนแม่ลานวิทยา
  1 ก.ค.60 => โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองด้วยวิถีเกษตรย้อนยุค
15 มิ.ย.60 => พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
  1 มิ.ย.60 => โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
29 พ.ค.60 => โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 60
24 พ.ค.60 => โครงการส่งเสริมอาชีพการทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง
22 พ.ค.60 => น้องพี่เกษตรปาริฉัตรสัมพันธ์ 60
15 พ.ค.60 => โครงการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
  9 พ.ค.60 => โครงการเกษตรวิจัย
24 เม.ย.60 => ทบทวนคุณค่าก่อนอำลาสู่โลกกว้าง ปี 2559
20 เม.ย.60 => พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเขียนจดหมายสมัครงาน Resume
11 เม.ย.60 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 31
11 เม.ย.60 => สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
29 มี.ค.60 => นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร RUCA
24 มี.ค.60 => สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560
22 มี.ค.60 => ประชุมการจัดทำร่างหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
20 มี.ค.60 => โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเขียนจดหมายสมัครงาน Resume และการสอบสัมภาษณ์งาน
18 มี.ค.60 => โครงการอบรม เสริมทักษะการเตรียมสารละลายในห้องปฏิบัติการ
18 มี.ค.60 => โครงการอบรมเทคนิคการจัดตกแต่งอาหารและการถ่ายทอด
16 มี.ค.60 => โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย
15 มี.ค.60 => โครงการอบรม การพัฒนานักธุรกิจเกษตร
13 มี.ค.60 => โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการสะกดคำภาษาอังกฤษเบื้องต้น ตามวิธีโฟนิคส์
11 มี.ค.60 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
10 มี.ค.60 => โครงการส่งเสริมระบบเกษตรยั่งยื่น การผลิตเห็ดในระบบเกษตรยั่งยืน
21 ก.พ.60 => โครงการอบรมการเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางสถิติ
16 ก.พ.60 => แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 3
15 ก.พ.60 => สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560
  9 ก.พ.60 => ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตำแหน่งคณบดี
  8 ก.พ.60 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 30
  8 ก.พ.60 => โครงการอบรม ศักยภาพอาจารย์กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  7 ก.พ.60 => Road Show รร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
  7 ก.พ.60 => บริการวิชาการ การแปรรูปอาหารท้องถิ่น
  4 ก.พ.60 => บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกตรงนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2
  3 ก.พ.60 => โครงการค่ายผู้นำนักศึกษาโปรแกรม food sci
24 ม.ค.60 => บริการวิชาการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือทิ้ง
23 ม.ค.60 => เทคโนโลยีการเกษตร(ผลิตสัตว์)ศึกษาดูงาน
13 ม.ค.60 => Food Sci ศึกษาดูงาน '60
  6 ม.ค.60 => SKRU OPEN HOUSE '60
  6 ม.ค.60 => ทำบุญวันสถาปนาคณะ

ปี 2559

24 ธ.ค.59 => สอบสัมภาษณ์นักศึกษา คัดเลือกตรงพิเศษเกษตรราชภัฏ ปี 60 รอบที่ 1
22 ธ.ค.59 => บรรยากาศการแสดงวิสัยทัศน์สรรหาอธิการบดี ม.ราชภัฏสงขลา
  1 ธ.ค.59 => ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัย Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
17 พ.ย.59 => โครงการเปิดบ้านเกษตรพูดคุยครูแนะแนว
  7 พ.ย.59 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
  6 พ.ย.59 => โครงการ สำนึกรักษ์ป่าสำนึกรักษ์แผ่นดิน
  4 พ.ย.59 => บรรยายพิเศษ ความยั่งยืนอนันต์ของการเกษตรไทย
12 ต.ค.59 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 29
23 ก.ย.59 => ฝึกซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร 59
22 ก.ย.59 => เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
19 ก.ย.59 => เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
   9 ก.ย.59 => ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
   8 ก.ย.59 => เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
   1 ก.ย.59 => โครงการนบครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
22 ส.ค.59 => โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1
29 ก.ค.59 => ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร
25 ก.ค.59 => โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 59
29 มิ.ย.59 => โครงการการเขียนรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
27 มิ.ย.59 => ปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ 59
21 มิ.ย.59 => โครงการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
17 มิ.ย.59 => โครงการอบรมการเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ
  9 มิ.ย.59 => วิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตร
31 พ.ค.59 => โครงการอบรมการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote
28 พ.ค.59 => โครงการน้องพี่เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
23 พ.ค.59 => โครงการประชุมเสวนาเกษตรวิจัย
18 พ.ค.59 => โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
16 พ.ค.59 => โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
14 พ.ค.59 => โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร
  5 พ.ค.59 => โครงการเกษตรอาสา
19 เม.ย.59 => สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ กลุ่มภาคีฯ
30 มี.ค.59 => คณบดีร่วมทำ MOU
30 มี.ค.59 => นักศึกษานำเสนอผลงานทางวิชาการ
26 มี.ค.59 => พัฒนาการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
26 มี.ค.59 => พัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา
26 มี.ค.59 => เทคนิคการจัดตกแต่งอาหารและการถ่ายภาพ
26 มี.ค.59 => โครงการเสริมทักษะเตรียมสารละลาย
25 มี.ค.59 => เพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
25 มี.ค.59 => ปรับปรุงหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
24 มี.ค.59 => แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
24 มี.ค.59 => ปรับปรุงหลักสูตรเทคโน
23 มี.ค.59 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 28
22 มี.ค.59 => อภิปรายปรับปรุงหลักสูตร
12 มี.ค.59 => เกษตรเสริมทักษะวิทยาศาสตร์นักศึกษา
  9 มี.ค.59 => สัตวบาลบริการส่งเสริมสุขภาพแพะ
  7 มี.ค.59 => โครงการอบรมพัฒนานักธุกิจเกษตร
13 ก.พ.59 => สอบสัมภาษณ์รับตรงคณะฯ โครงการพิเศษเกษตรราชภัฏ
11 ก.พ.59 => โครงการทิศทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ
10 ก.พ.59 => SKRU OPEN HOUSE'59
  4 ก.พ.59 => ประมวลภาพสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประเภทสอบคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2559
  3 ก.พ.59 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ครั้งที่ 27
29 ม.ค.59 => แข่งขันทักษะวิชาการเกษตรครั้งที่ 2 เครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
13 ม.ค.59 => ประชุมเสวนาร่วมคณะวิทยฯ

ปี 2558

28 ธ.ค.58 => งานเลี้ยงปีใหม่บุคลากร 59
21 ธ.ค.58 => ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
19 พ.ย.58 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ครั้งที่ 26
18 พ.ย.58 => เปิดบ้านเกษตรพูดคุยครูแนะแนว
  7 พ.ย.58 => กีฬาเกษตรสัมพันธ์ 58
  5 พ.ย.58 => โครงการการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
26 ต.ค.58 => ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปี2557
17 ต.ค.58 => คืนสู่เหย้าชาวเกษตร ครั้งที่ 3
17 ต.ค.58 => โครงการการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
17 ต.ค.58 => ทำบุญเลี้ยงพระคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  1 ต.ค.58 => ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
23 ก.ย.58 => ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร 58
19 ก.ย.58 => โครงการประกวดดาว เดือน
12 ก.ย.58 => โครงการ อาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
27 ส.ค.58 => โครงการผูกพันธ์น้องพี่เทคโนโลยีการเกษตร (บายศรี สู่ขวัญ)
27 ส.ค.58 => โครงการนบครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
27 ส.ค.58 => โครงการ การให้ความรู้สู่ตำแหน่งงานราชการ
20 ส.ค.58 => พิธีศิษย์ไหว้ครูและอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 58
27 ก.ค.58 => น้องพี่เกษตรปาริฉัตรสัมพันธ์ 58
24 ก.ค.58 => ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
13 ก.ค.58 => โครงการปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
10 ก.ค.58 => โครงการประเมินการเรียนการสอนประจำปี
  9 ก.ค.58 => โครงการพัฒนาทีมงานกิจการนักศึกษา
  9 ก.ค.58 => โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
  6 ก.ค.58 => โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง 58
19 มิ.ย.58 => อบรมภาษาพม่า
26 พ.ค.58 => ส่งมอบงานตำแหน่งคณบดี
18 พ.ค.58 => การแสดงวิสัยทัศน์ผู้เข้ารัับการสรรหาเป็นคณบดี
30 มี.ค.58 => ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตำแหน่งคณบดี
27 มี.ค.58 => โครงการประชุมเสวนาเกษตรวิจัยครั้งที่ 2
26 มี.ค.58 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ครั้งที่ 23
26 มี.ค.58 => โครงการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำเทคโนโลยีการเกษตร
26 มี.ค.58 => โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
23 มี.ค.58 => โครงการส่งสริมการเรียนรู้ภาษาสำหรับพัฒนาการเกษตร
26 ก.พ.58 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ครั้งที่ 22
26 ก.พ.58 => ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้ป่าชายเลน
20 ก.พ.58 => ทอดผ้าป่าสามัคคี/ซอดาเกาะห์ เพื่อการศึกษา
18 ก.พ.58 => โครงการลานวัฒนธรรม 58
16 ก.พ.58 => ราชภัฏวิชาการ 58
13 ก.พ.58 => สังเกตการณ์กีฬา 3 สถาบันภาคใต้
29 ม.ค.58 => กิจกรรมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
23 ม.ค.58 => SKRU OPEN HOUSE 58
10 ม.ค.58 => งานวันเด็ก 58

ปี 2557

28 ธ.ค.57 => ศึกษาดูงาน ณ เชียงราย ประเทศลาว และประเทศจีนตอนล่าง
25 ธ.ค.57 => สานสัมพันธ์รวมพลังราชภัฏครั้งที่ 8
19 ธ.ค.57 => งานเลี้ยงปีใหม่บุคลากร 58
  8 ธ.ค.57 => รองคณบดีฝ่ายวิชาการแนะนำหลักสูตรครูแนะแนว
29 พ.ย.57 => การกีฬาสานสายใย น้องพี่สานสัมพันธ์ AgT เกมส์ 57
27 พ.ย.57 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 21
26 พ.ย.57 => ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
20 พ.ย.57 => ตักบาตรวันพฤหัส
  8 พ.ย.57 => SKRU'S GOT TALENT FRESHMEN NIGHT 2014
  6 พ.ย.57 => ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
  1 พ.ย.57 => งานเลี้ยงสังสรรค์คืนสู่เหย้าชาวเกษตร
28 ก.ย.57 => ประกวด ดาว เดือนเทคโนโลยีการเกษตร 57
25 ก.ย.57 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 20
17 ก.ย.57 => โครงการ สืบสานและอนุรักษ์วันสารทเดือนสิบ
  4 ก.ย.57 => ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย
28 ส.ค.57 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 19
28 ส.ค.57 => โครงการการให้ความรู้สู่ตำแหน่งงานราชการ
22 ส.ค.57 => โครงการ Welcome To The Family
21 ส.ค.57 => พิธีไหว้ครู ประจำปี 2557
17 ส.ค.57 => ถวายตนเป็นคนของพระราชา 57
  7 ส.ค.57 => น้องพี่เกษตรปาริฉัตรสัมพันธ์ 57
  6 ส.ค.57 => ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร 57
19 ก.ค.57 => โครงการพัฒนาชุมนุมสาขาวิชา
17 ก.ค.57 => ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 2556
15 ก.ค.57 => อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา
  4 ก.ค.57 => ต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองประจำปี 2557
27 มิ.ย.57 => ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 56 ระดับโปรแกรมวิชา
19 มิ.ย.57 => เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน
19 มิ.ย.57 => โครงการประชุมเสวนาเกษตรวิจัย
  9 มิ.ย.57 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างสื่อ”
13 พ.ค.57 => โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (KM DAY)
13 พ.ค.57 => โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คทก.มรภ. สงขลา
12 พ.ค.57 => โครงการค้นหาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ABC
31 มี.ค.57 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสอนสำหรับครูสายอาชีพ
28 มี.ค.57 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย
24 มี.ค.57 => ต้อนรับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งคณบดี
15 มี.ค.57 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริมภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร : ย้อนรอยอาหารท้องถิ่นเมืองสงขลา
  9 มี.ค.57 => โครงการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
27 ก.พ.57 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 18
27 ก.พ.57 => โครงการทบทวนคุณค่าก่อนอำลาสู่โลกกว้าง
27 ก.พ.57 => โครงการ การให้ความรู้สู่ตำแหน่งงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
19 ก.พ.57 => โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทย์อาหาร
18 ก.พ.57 => อบรมทักษะภาษาอังกฤษ
14 ก.พ.57 => งานวัฒนธรรมสัมพันธ์'57
  8 ก.พ.57 => โครงการอบรมการตรวจโรคสัตว์น้ำ
  5 ก.พ.57 => SKRU OPEN HOUSE 57
30 ม.ค.57 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 17
26 ม.ค.57 => โครงการบริการวิชาการ การปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
18 ม.ค.57 => โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 1 การปลูกข้าวแบบอินทรีย์
13 ม.ค.57 => โครงการ ทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์
  9 ม.ค.57 => ศึกษาดูงานรายวิชาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
  7 ม.ค.57 => ROAD SHOW

ปี 2556

26 ธ.ค.56 => สานสัมพันธ์รวมพลังราชภัฏ ครั้งที่ 7
25 ธ.ค.56 => งานเลี้ยงปีใหม่บุคลากร 57
22 ธ.ค.56 => กรีฬา-กรีฑา"ปาริฉัตรสัมพันธ์ 56"
22 ธ.ค.56 => โครงการอบรม การแปรรูปอาหารจากผลิตผลการเกษตร
19 ธ.ค.56 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 16
12 ธ.ค.56 => ร่วมทำบุญตักบาตร
25 พ.ย.56 => แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแนะแนวการศึกษาต่อ
26 ก.ย.56 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
25 ก.ย.56 => วันสารทเดือนสิบ 56
21 ก.ย.56 => เกษตรร่วมใจสานสายใยเล่นกีฬา
13 ก.ย.56 => ต้อนรับ Prof.Dr.Kunihiko Konno
31 ส.ค.56 => SKRU FRESHY 56
16 ส.ค.56 => กฏหมายเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา
  7 ส.ค.56 => การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช
  1 ส.ค.56 => สืบสานวัฒนธรรมข้าว
  1 ส.ค.56 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 14
25 ก.ค.56 => ประเมินผลงานคณบดี
18 ก.ค.56 => งานราชภัฏวิชาการ 56
11 ก.ค.56 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 13
10 ก.ค.56 => ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2555
15 มิ.ย.56 => โครงการนักศึกษาใหม่สัมพันธ์
15 มิ.ย.56 => FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2013
  7 มิ.ย.56 => น้องพี่เกษตรปาริฉัตรสัมพันธ์ 56
  2 มิ.ย.56 => โครงการพัฒนาทีมงานกิจการนักศึกษา
31 พ.ค.56 => อบรมพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อสังคมออนไลน์
30 พ.ค.56 => ต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองประจำปี 2556
10 พ.ค.56 => จัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ 10 ปีและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
24 เม.ย.56 => ROAD SHOW
21 เม.ย.56 => บริการวิชาการเรื่อง“เกษตรเคลื่อนที่สู่ฟาร์มชุมชน ปีที่ 2”
21 มี.ค.56 => ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการเกษตร
20 มี.ค.56 => ทบทวนคุณค่าก่อนอำลาสู่โลกกว้าง
15 มี.ค.56 => โครงการพัฒนาทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพ
26 ก.พ.56 => การถ่ายทอดความรู้รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
21 ก.พ.56 => สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
  9 ก.พ.56 => กีฬา-กรีฑา ปาริฉัตรเกมส์ 55
  3 ก.พ.56 => โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาดูงาน
31 ม.ค.56 => SKRU OPEN HOUSE 56
17 ม.ค.56 => โปรแกรมเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานปรับปรุงพันธุ์พืช