กำหนดการ

=> สูจิบัตรงานเกษตรพระราชา ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1
=> กำหนดการงานเกษตรพระราชา ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1
=> กำหนดการจัดแสดงนิทรรศการ/อบรม/สาธิต
=> กำหนดการลงทะเบียนการจัดประกวดแข่งขัน

การประกวดแข่งขัน

=> รายละเอียดการประกวดแข่งขัน ประเภทนักเรียน
=> รายละเอียดการประกวดแข่งขัน ประเภทบุคคลทั่วไป

ผลการประกวดแข่งขัน

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560
=> การแข่งขัน“ส้มตำดีลีลาเด็ด”ประเภทนักเรียน
=> การแข่งขัน“ส้มตำดีลีลาเด็ด”ประเภทบุคคลทั่วไป
=> การแข่งขันวาดภาพ “ปลาของพ่อ”
=> การประกวด “Young Food Photographer Contest”

วันที่ 28 กรกฏาคม 2560
=> การแข่งขัน “ทำวัคซีนสัตว์ปีก” ประเภทนักเรียน
=> การแข่งขัน “กรีดยางพารา” ประเภทบุคคลทั่วไป
=> การประกวด “ปลากัด” ประเภทบุคคลทั่วไป

วันที่ 29 กรกฏาคม 2560
=> การประกวดแข่งขัน “นกกรงหัวจุก”

ใบสมัคร

=> การประกวดแข่งขัน ประเภทนักเรียน
=> การประกวดแข่งขัน ประเภทบุคคลทั่วไป
=> จองบูธ จำหน่ายสินค้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 62
โทรศัพท์ 074-260272
โทรสาร 074-260273
เว็บไซต์ http://agri.skru.ac.th
Facebook : เพจคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา