ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถอนขนไก่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2018-12-04   
   เวลา: 14:40:33