ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑฺ์งานบ้านงานครัว 8 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2018-11-21   
   เวลา: 13:05:47