ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องซีลฝาแก้วจำนวน ๑ เครื่องและเครื่องปิดฝากระป๋องพลาสติกจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2018-11-15   
   เวลา: 15:59:47