ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 1 หลังและเก้าอี้โครงเหล็กบุนวม 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2018-11-05   
   เวลา: 12:44:06