ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนปลูกพืชไร้ดินและโรงเรือนผลิตผักปลอดสารพิษโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2018-11-02   
   เวลา: 10:08:51