ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการผลิตดาวเรืองตัดดอกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2018-03-05   
   เวลา: 14:02:45