มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ "งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8"

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นายวชิรพันธ์ จันทร์พาณิชย์   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายโสตทัศนศึกษา   
   วันที่ : 2017-10-27   
   เวลา: 16:27:59